Dziękujemy Barbarze Czopek i Joannie Grabeus za zdjęcia!